2016/02/19

File Recovery 2016 Pro Enterprise 5.5.8.5 + KeyGen


File Recovery 2016 Enterprise và Professional Edition 5.5.8.5 là một chương trình miễn phí và hữu ích để khôi phục dữ liệu bị mất từ ổ cứng của bạn. Sử dụng công cụ này, chúng ta có thể nhanh chóng tìm kiếm và khôi phục tập tin đã bị mất hoặc vô tình bị xóa từ máy tính của bạn. Chương trình hỗ trợ hệ thống tập tin FAT và NTFS, cũng như tìm kiếm cho tất cả các loại tập tin.

Tính năng File Recovery 2016 Pro Enterprise 5.5.8.5 Crack:

File Recovery 2016 Pro 5.5.8.5 hồi phục dữ liệu mới nhất không chỉ từ các ổ đĩa cứng, mà còn từ một loại thiết bị di động. Trước khi bắt đầu quá trình tìm kiếm, chúng ta cần phải cung cấp tên của các tập tin và định dạng tương ứng của nó, mà chúng ta sẽ hồi phục. Sau đó chương trình sẽ tự động bắt đầu tìm kiếm và một khi hoàn thành quá trình quét, nó sẽ hiển thị một danh sách chi tiết với kết quả.

Disk Diagnostics
 • Chạy phân tích khối để phát hiện khối xấu
 • Xem các khối lượng khác nhau của một đĩa
 • Nhận thông tin chi tiết về việc sử dụng các khối
 • Nhận phân tích SMART chi tiết và ổ đĩa thông tin
Disk Tools
 • Tạo hình ảnh - ghi đĩa được chọn vào một tập tin hình ảnh.
 • Tốt khi một ổ đĩa không, cần phải được phục hồi, hoặc trả lại cho dịch vụ.
 • Khôi phục hình ảnh - ghi một tập tin hình ảnh hiện tại vào đĩa đã chọn.
 • Sao chép đĩa - bản sao chọn đĩa trực tiếp sang một đĩa đích.
 • Tuyệt vời cho việc sao chép ổ đĩa cứng lớn.
View Disk (Hex Viewer)
 • Xem các đĩa đã chọn trong một trình soạn thảo hex và tìm kiếm bằng tay cho dữ liệu.
 • Chọn tùy chọn này để xem nội dung ổ đĩa được chọn bởi sự giúp đỡ của một người xem hex.
 • Nó cho phép bạn tìm kiếm các đĩa bằng mẫu hex.
E-Mail Recovery
 • Tính năng này cho phép người dùng xem và khôi phục các mục từ các cơ sở dữ liệu được lựa chọn e-mail
 • hiển thị hiện có và xóa e-mail cho in ấn hoặc sao lưu/phục hồi vào ổ cứng.
 • Hỗ trợ khách hàng email bao gồm Outlook Express, Outlook, Windows Live Mail , Mozilla,
 • Becky và Eudora.

Tải về File Recovery 2016 bào gồm bản Enterprise và Professional Edition 5.5.8.5 kèm KeyGen tại đây:EmoticonEmoticon