2016/04/01

Adobe Dreamweaver CC 2015 16.1.2 + Crack x86x64

Adobe Dreamweaver CC 2015

Adobe Dreamweaver CC 2015 16.1.2 Latest Multilingual - Một trong những phần mềm được sử dụng nhất để tạo ra các trang web và blog sử dụng HTML, PHP, CSS và JavaScript, cho nó dễ dàng sử dụng khi chương trình và tiềm năng của nó được biết đến. Nếu bạn sử dụng Internet, và bạn thích máy tính, nó có thể là hơi thiết kế và lập trình web bạn quan tâm quá. Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyên nghiệp và dễ dàng để sử dụng chương trình để thiết kế các trang web, Dreamweaver là sự lựa chọn tốt nhất.

Tính năng Adobe Dreamweaver CC 2015 16.1.2:

Nếu bạn không thích, hoặc không biết mã hóa hoặc ngôn ngữ lập trình, Dreamweaver bao gồm các trình thuật sĩ để tạo ra các trang web mà bạn chỉ cần nhấp và kéo để thêm và cấu hình các module được xác định trước tạo ra bất kỳ trang web mà không cần viết bất kỳ mã. Chúng tôi cũng có thể sử dụng trên các trang web của chúng tôi một loạt các đối tượng như các nút hay phong cách mà chương trình cung cấp.

Tuy nhiên, Adobe Dreamweaver CC 2015 16.1.2 không quên đi những người dùng có kinh nghiệm hơn và bao gồm một giao diện được thiết kế cho họ, cho phép viết mã và tạo ra các yếu tố thị giác trong thời gian thực, mọi thứ có thể thay đổi trong khi xem những gì đang được thay đổi. Để tạo thuận lợi cho công việc của chúng tôi kết hợp Dreamweaver cụ trực quan khác nhau cho phép bạn viết mã nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nếu chúng tôi muốn tải lên trang của chúng tôi đến một máy chủ trên Internet, chúng ta có thể sử dụng được xây dựng trong FTP client. Ngoài ra, Dreamweaver CC 2015 cho phép bạn cấu hình các giao diện đồ họa để thích ứng với ý thích của chúng tôi với môi trường công việc nhận được kinh nghiệm của chúng tôi là tất cả mọi thứ bạn có thể mong muốn.


Hướng dẫn cài đặt:
  1. Mở [Dreamweaver_16_LS20 x64.exe] với hệ điều hành 64-bit hoặc [Dreamweaver_16_LS20.exe] với hệ điều hành 32-bit và cài đặt phần mềm.
  2. Không mở chương trình. Đóng nó hoàn toàn.
  3. Chạy bản vá (patch), chọn phần mềm cần thiết từ danh sách theo các phiên bản cài đặt và áp dụng các bản vá. Patch sẽ crack Dreamweaver CC 2015 v16 tập tin amtlib.dll.
    Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi bạn cần sửa đường dẫn tập tin đích trong trường hợp bạn đã cài đặt đúng thư mục mặc định hay không.
  4. Thưởng thức Adobe Dreamweaver CC 2015 16.1.2 + Crack x86x64 Final Full Version.

Adobe Dreamweaver CC 2015 v16.1.2 Multilingual + Crack
Adobe Dreamweaver CC 2015 v16.1.2 Multilingual + Crack (x32) size: [504.92 MB]
Adobe Dreamweaver CC 2015 v16.1.2 Multilingual + Crack (x64) size: [612.11 MB]


EmoticonEmoticon