2016/04/10

DAEMON Tools Ultra 4.1.0.0489 Crack (x86/x64)

DAEMON Tools Ultra 4

Daemon Tools Ultra là dòng cao cấp nhất Daemon Tools một trong những trình tạo ổ đĩa ảo tốt nhất trên thế giới, phổ biến cho việc quản lý và xử lý ảnh đĩa CD/DVD/BD. Nó rất dễ dàng để bung các file ảnh từ đĩa CD và DVD và cũng chạy chương trình trực tiếp các tập tin ISO của bạn (hay định dạng khác). Bên cạnh khả năng cơ bản để tạo ra, cho dù tuyển đổi hình ảnh giữa các định dạng nó cũng hỗ trợ hình ảnh VHD, RAM disks và cho phép tạo ra các USB bootable. Chương trình tạo ổ đĩa ảo CD và DVD, cho phép bạn chạy các tập tin hình ảnh mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm của họ trên máy tính của bạn.

Các tính năng chính Daemon Tools Ultra 4.1.0.0489:

Daemon Tools Ultra 4 đã được cập nhật so với một phiên bản phần mềm miễn phí Lite và hỗ trợ cho hình ảnh trong các định dạng VHD (tạo và Mount ảnh đĩa cứng ảo kiểu r/w với kích thước cố định hoặc động), hỗ trợ cho RAM Disk, mà nhờ vào việc sử dụng bộ nhớ vật lý, cho phép lưu trữ và truy cập nhanh hơn vào các tập tin tạm thời. Chương trình cũng cho phép bạn tạo ra các thiết bị USB bootable. Các phiên bản mới nhất cũng cho phép việc tạo một mật khẩu bảo vệ các tập tin ZIP.

Daemon Tools Ultra 4.1.0.0489 cho phép mount các định dạng hình ảnh sau đây: MDX, MDS/MDF, ISO, B5T, B6T, CCD, BWT, CDI, BIN/CUE, APE/CUE, FLAC/CUE, NRG, ISZ. Daemon Tools Ultra cho phép bạn chuyển đổi tất cả các định dạng được hỗ trợ qua MDS/MDF, MDX, ISO. Nó có thể tạo ra ảnh của đĩa CD, DVD, Blu-ray trong các định dạng hình ảnh ISO, MDS/MDF, MDX. Có chức năng để tạo ra boot images hoặc nén, chia nhỏ một ảnh duy nhất trên một loạt các tập tin, cũng như bảo vệ hình ảnh của bạn với một mật khẩu. Có thể ghi ảnh trên một đĩa CD/DVD/Blu-ray, cũng có tính đến các dữ liệu RPMS.


DAEMON Tools Ultra 4.1.0.0489


DAEMON Tools Ultra 4.1.0.0489.rar size: [21.82 MB]


EmoticonEmoticon