2016/04/19

Mindjet MindManager 2016 16.0.152 + Key

Mindjet MindManager 2016

Mindjet MindManager 2016 16.0.152 Final là một phần mềm lập kế hoạch mạnh mẽ để tiến hành có hiệu quả của các quá trình kinh doanh. Cho phép các chiến lược lập kế hoạch sử dụng động não và đại diện đồ họa của các ý tưởng. Việc sử dụng bản đồ tư duy sẽ giúp tạo ra một kế hoạch phù hợp và hợp lý.

Các tính năng chính MindManager 2016:

Mindjet MindManager 2016 cho phép để thêm thông tin vào một dự án mở. Dữ liệu phức tạp được đại diện với bản đồ của những ý tưởng và các chương trình đồ họa để các khái niệm được hiểu rõ hơn. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn giữa các định dạng khác nhau (CSV, PPT, DOC, PNG, vv) và nó tương thích với Microsoft Share Point. MindManager cũng tích hợp với Mindjet Connect để bạn có thể làm việc cộng tác trong thời gian thực. Bằng cách này, bạn có thể chia sẻ và truy cập bản đồ của bạn ở bất kỳ nơi nào và bất cứ lúc nào. Mindjet MindManager 16 License Key Full, Mindjet MindManager 16 patch Full Crack.

Mindjet MindManager 2016 chuẩn bị với rất nhiều mẫu khác nhau, chủ đề và các nguồn tài nguyên mà sẽ cung cấp liên lạc cá nhân của bạn, đề án sáng tạo. Bạn có thể làm việc với văn bản, hình ảnh, file đính kèm, liên kết web, thẻ, bộ lọc... Các báo cáo được tạo ra bởi các ứng dụng có thể được xuất khẩu trực tiếp lên web hoặc bao gồm trong bài thuyết trình. Đồng thời, sẽ hiển thị đồ họa, tất cả những thay đổi, do đó, với một cái nhìn khi họ phát triển, chúng tôi biết các dự án của chúng tôi và các phương pháp được sử dụng. Chương trình cũng cho phép bạn ưu tiên các chủ đề và nhiệm vụ khác nhau. Nó có thể tải lên các mục từ Outlook hoặc SharePoint, hoặc thậm chí kết nối với cơ sở dữ liệu được vẽ lên trong Access, Excel hoặc SQL Server.


Hướng dẫn cài đặt:
  1. Chạy [MindManager_16.0.152.exe] và cài đặt phần mềm.
  2. Sử dụng keygen để tạo ra một số serial và đăng ký chương trình.
  3. Thưởng thức MindManager 2016 Full Version Download.

Mindjet MindManager 2016 16.0.152
Mindjet MindManager 2016 v16.0.152 Key size: [242.02 MB]

3 nhận xét


EmoticonEmoticon