2016/12/12

DriverPack Solution 17.7.16 Full

DriverPack Solution 17

DriverPack Solution 17.7.16 - Chương trình phổ biến nhất để tự động cài đặt, nâng cấp, và tìm kiếm các trình điều khiển. Đó là một người quản lý linh hoạt để cài đặt trình điều khiển cho tất cả các phiên bản của Windows. Không giống như các tính năng tích hợp sẵn trong Windows 7 bản cập nhật trình điều khiển chương trình này có thể được sử dụng ngay mà không có Internet, và để tìm kiếm/cài đặt trình điều khiển cho các thiết bị không chỉ Vender phổ biến (như là trường hợp với Windows Update).

Tính năng:
  • Hiệu quả và nhanh chóng tìm kiếm các trình điều khiển
  • Cài đặt trình điều khiển trên hầu như bất kỳ máy tính, chỉ cần một vài phút
  • Tiến hành "hạ cấp" từ Windows Vista lên Windows XP (ngay cả khi các nhà sản xuất đã không được đăng trên trang web của mình các trình điều khiển trong Windows XP)
  • Tìm kiếm và tải về các trình điều khiển mất tích từ Internet, theo các thông số thiết lập của trình điều khiển
  • Nhanh chóng cập nhật các thiết lập hiện tại của trình điều khiển được cài đặt cho các phiên bản mới hơn
  • Hỗ trợ trong việc tạo ra và sử dụng các trình điều khiển cơ sở dữ liệu riêng của bạn


Program Version: 17.7.16
Language: English, Russian, Ukrainian, German, French, Italian, Spanish, Turkish, Azeri, Dutch, Lithuanian…

Hỗ trợ hệ thống:
Tất cả Windows từ XP tới 10 (32bit-64bit)


DriverPack Solution 17.7.16


DriverPack Solution 17.6.6 Full size: [11.4GB]


EmoticonEmoticon